De aard van het terrein, de bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van infrastructuren spelen een rol bij het invullen van de noodvoorzieningen.

De veiligheid van de lokale bevolking is voor ons immers even belangrijk als deze van alle deelnemers aan de Rally Hearts of Morocco 2017.

Het respect voor de geldende snelheidsbeperkingen, op de verbindings- en de assistentietrajecten, blijft de absolute regel voor alle deelnemers aan de rally, maar ook voor iedereen die betrokken is bij de assistentie en de leden van de organisatie.

Bovenop het respect voor de wegcode wordt iedereen ook gevraagd om zijn snelheid en concentratie aan te passen aan de dichtheid van de bevolking en aan de aard van het terrein. Overtreders kunnen zwaar bestraft worden en zo nodig zelfs uitgesloten uit de wedstrijd.

Om deze risico’s zo klein mogelijk te houden, worden de verbindingsritten zeer kort gehouden (minder dan 10 km) en wordt het parcours van de rally uitgetekend in volle woestijn, zodat een minimum aan dorpen dient te worden doorkruist.

Alle info wordt verzameld in de PC course. Alle concurrenten worden gevolgd via tracking. Er kan eveneens alarm worden geslagen via de tussenkomst van de CP’s of rechtstreeks door de deelnemers per telefoon (het parcours wordt inderdaad voor het grootste deel gedekt door een netwerk).

BELANGRIJKSTE NOODVOORZIENINGEN :
 • 4 spoedartsen, 1 verpleegster, 1 medische ziekenauto.

 • De organisatie waarborgt en garandeert tijdens de race de aanwezigheid van een helikopter specifiek voor de veiligheid van de deelnemers

 • Een bijzonder mobiele medische dienst: 1 of 2 4×4-voertuigen uitgerust met EHBO-reanimatiemateriaal.

 • Maar vooral wordt van de deelnemers verwacht dat ze geen risico’s nemen en indien nodig bijstand verlenen. Overtreders kunnen zwaar bestraft worden en zo nodig zelfs uitgesloten uit de wedstrijd.

 • VHF-verbinding voor de organisatie zodat zij in een straal van 40 km kan communiceren.

 • Het parcours volgt een lusvorm zodat men niet te ver uit de buurt kan geraken.

 • De CP’s liggen in zones met telefonisch bereik.

 • Alle deelnemers en de leden van de organisatie beschikken over een GPS waardoor zij het parcours kunnen blijven volgen.

  Download here your order form for ERTF UNIK 2 & Sentinel GPS:

 • The Owaka’s beacon to rent Hearts of Morocco 2017.The organization requires that all participants areequipped with beacons.Mounting with set RAM is mandatory.

``Heliconia's confirmation letter of the presence of the helicopter throughout the rally``